Do świetlicy szkolnej zapraszamy dzieci w godzinach od 6:30 do 17:00. Przebywają w niej uczniowie przed i po obowiązkowych zajęciach szkolnych. Każdy nauczyciel świetlicy sprawuje opiekę nad swoją grupą dzieci w wyznaczonych salach. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczo-wychowawczą stara się rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci, wyzwalać w nich ekspresję twórczą i kształtować sprawność manualną i ruchową. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się, by uczniowie przebywali w bezpiecznym i przyjaznym dla nich otoczeniu. Dbamy o  stworzenie warunków do zabaw w grupkach rówieśniczych, pomagamy w odrabianiu prac domowych. Przypominamy dzieciom o zjedzeniu posiłku. Dzieci mogą zrelaksować się i wypocząć po skończonych lekcjach.

RAMOWY PLAN DNIA

  • 6:30 – rozpoczęcie działalności świetlicy
  • 6:30 – 8:45 zajęcia poranne dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci (gry planszowe, zabawy na dywanie, rysowanie, kolorowanie, itp.)

ŚWIETLICA JEST NIECZYNNA PODCZAS POBYTU DZIECI NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH WG PLANU(do godz. 11:30)

  • 11:30 – wznowienie działalności świetlicy
  • 11:30-13:00 –  zajęcia własne wg zainteresowań w grupach (zabawy na dywanie, gry planszowe, układanki…)
  • 12:00-13:00  – obiad w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy
  • 13:00-16:00 – zajęcia programowe w grupach wychowawczych w sali i na dworze  ( w zależności od pogody ) oraz w dodatkowych formach zajęć, prowadzonych przez nauczycieli świetlicy
  • 16.00-17.00 – zajęcia własne w grupkach zainteresowań.

PLANY PRACY:

Co u nas słychać?

Czerwiec 2024

Maj 2024

Kwiecień 2024

Marzec 2024

Luty 2024

Styczeń 2024

Grudzień 2023

Listopad 2023 

Październik 2023

Wrzesień 2023

 

Archiwum