Projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W POZNANIU

Z plecakiem po Europie

KOORDYNATORZY

 Beata Dębska  Lucyna Wasiłek

Zespół organizacyjny

 Anna Sztulpa, Monika Kurek, Paweł Olszowiak, Sebastian Pięta

Cele ogólne:

– poznanie państw leżących w Europie

– poszerzenie wiadomości dotyczących położenia, kultury, tradycji, języka w   poszczególnych państwach

– rozwijanie postawy badawczej

– stwarzanie sytuacji integrujących społeczność szkolną , rodziców i środowisko lokalne

– praca zespołowa

– nawiązywanie współpracy z różnymi ośrodkami kulturalnymi

 

Cele szczegółowe- uczeń

– wzbogaci wiedzę na temat poszczególnych państw leżących w Europie

– zapozna się z różnymi źródłami i formami informacji oraz nauczy się z nich korzystać

– potrafi podjąć samodzielną lub zespołową pracę badawczą i wykaże postawę poszukującą

– wytrwale i systematycznie będzie dążył do realizacji celów i starał się wywiązywać z przyjętych na siebie zadań

– sam lub wspólnie z innymi dokona prezentacji prac związanych z tematem realizowanego projektu

 

Wykonawca:

nauczyciele

– uczniowie klas I-VIII

– rodzice

Czas realizacji:

– 09.22- 05.23

Terminy prezentacji:

– w ciągu roku szkolnego

– październik 2022

– luty 2023

– maj 2023

Odbiorca:

– społeczność uczniowska

– nauczyciele

– zaproszeni goście

– rodzice

– mieszkańcy osiedla

 

Koordynatorzy projektu:

Nadzór- dyrektor Beata Owczarzak

Koordynatorzy: Beata Dębska, Lucyna Wasiłek

Zespół- Anna Sztulpa,  Sebastian Pięta, Paweł Olszowiak, Monika Kurek

 

Terminy konsultacji:

– cały rok

 

Materiały i źródła informacji:

– mapy

– źródła dostępne w Internecie

– źródła dostępne w bibliotece szkolnej

– materiały własne

– zdjęcia, albumy

 

Proponowane formy realizacji:

– konkursy

– wystawy i prezentacje

– plakaty, albumy

– prezentacje w holu szkoły

– gazetki okolicznościowe

– spotkanie społeczności szkolnej w czerwcu

– inne

Zadania :

 1. Wrzesień- przygotowanie informacji na temat projektu- zespół projektowy

– przygotowanie informacji na tablice w holu szkoły- zespół projektowy

– losowanie państwa do zadań projektowych- 2 państwa na cały rok.

 1. Październik- Uczniowie poznają  położenie państw leżących w Europie  –   wykonanie wizytówki   
 1. Listopad- Uczniowie poznają ciekawe osoby z danego państwa-naukowcy, aktorzy, politycy itp.- plakat A 3- pionowy, po 2 osoby z danego Państwa
 1. Grudzień- Uczniowie znają tradycje i kulturę danego państwa- prezentacja ( 10 slajdów)
 2. Styczeń- Uczniowie poznają słownik szkolny w różnych językach- słowniczek wyrazów szkolnych
 3. Luty-
 4. Marzec- Uczniowie poznają sporty i sportowców- album
 5. Kwiecień- Uczniowie poznają charakterystyczne rośliny i zwierzęta- makieta, dwa zwierzęta i dwie rośliny z danego państwa
 6. Maj- Uczniowie poznają smaki z różnych stron Europy- księga przepisów
 7. Piosenki z różnych stron Europy- maj
 8. Cały rok- ciekawostki z danego państwa- zabytki, waluta, itp..

Podsumowanie projektu w maju- stoiska z grami i przysmakami z zabawami sportowymi, przysmakami z różnych krajów europejskich.

Konkursy:

 1. Konkurs piosenki europejskiej dla klas I-III- październik
 2. Wróżby z różnych stron Europy- spotkanie dla uczniów klas 1-3 i z okolicznych przedszkoli
 3. Konkurs językowy dla klas IV- VIII- luty
 4. Master Szef- marzec ?
 5. Konkurs czytania dla dzieci z Ukrainy- maj
 6. Konkurs- Co wiemy o krajach Unii Europejskiej?- klasy 4-8- maj

Projekt został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczna w dniu 27.09.2022