Dyrekcja:

 • Dyrektor: Beata Owczarzak
 • Zastępca Dyrektora: Beata Dębska

Nauczyciele:

 • Nauczanie zintegrowane:
  • Ewa Łastowiecka
  • Barbara Rotter
  • Monika Skobierska
  • Lucyna Wasiłek
  • Jolanta Chuda
  • Beata Sajnaj
  • Agata Świergul
 • Język polski:
  • Monika Bukowian
  • Anna Sztulpa
  • Beata Kucharska
 • Matematyka:
  • Daria Reńska
  • Aleksandra Skotarczak
 • Język niemiecki:
  • Natalia Nowy
 • Język angielski:
  • Barbara Dydymska
  • Magdalena Sroczyńska
 • Historia:
  • Elwira Kucharczyk
  • Monika Kurek
 • Przyroda:
  • Barbara Rotter
  • Agnieszka Marczewska
 • Geografia:
  • Agnieszka Marczewska
 • Chemia:
  • Bożena Karbowska
 • Biologia:
  • Agnieszka Marczewska
 • Fizyka:
  • Angelina Sztukowska
 • Zajęcia techniczne:
  • Agnieszka Kroehnke
 • Informatyka:
  • Aleksandra Skotarczak
 • Plastyka:
  • Dagmara Nawrocka
 • Muzyka:
  • Julia Bajon
 • Religia:
  • Anna Sitarz
  • Honorata Dzida
 • Etyka:
  • Anna Maus
 • Wychowanie fizyczne:
  • Sebastian Pięta
  • Filip Łapkiewicz
 • Wychowanie do życia w rodzinie:
  • Dagmara Nawrocka
 • Edukacja dla bezpieczeństwa:
  • Mariusz Jagodziński
 • Wiedza o społeczeństwie:
  • Beata Owczarzak
 • Świetlica:
  • Grażyna Bienkiewicz
  • Karolina Szewczyk
  • Renata Moskalik
 • Biblioteka:
  • Elwira Kucharczyk
 • Psycholog:
  • Joanna Matyjaszczyk
 • Pedagog:
  • Anna Maus
 • Nauczyciel wspomagający:
  • Urszula Herbut
  • Grażyna Laskowska
 • Doradztwo zawodowe

  • Piotr Krauze