Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

  • Filip Świtała – przewodniczący
  • Zuzanna Bazyli
  • Patrycja Tylikowska
  • Mateusz Hałas
  • Seweryn Szymko
  • Helena Wesołowska,
  • Igor Nawrocki
  • Veronika Dzihrashvili
  • Opiekunowie SU: Agnieszka Kowalska, Anna Sztulpa