Mówią o „Trójce”

„Głos Rataj” nr 1 (24) /2020 „Głos Rataj” nr 3 (23) /2019 „Głos Rataj” nr 4 (27) /2020

 

„Papieskie Dzieła Misyjne w Argentynie”

„Misyjne Drogi”

„Misjonarze Werbiści”

„Głos Wielkopolski”

„Opiekun”

„Teleskop”