Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1971 r. Właśnie wtedy piękny, nowy budynek położony na nadwarciańskiej skarpie otworzył podwoje dla pierwszych uczniów. A było ich sporo. Do naszej szkoły uczęszczały dzieci z os. Piastowskiego, Jagiellońskiego, z ul. Polanka i św. Rocha. Uroczyste przekazanie szkoły miało 22 lutego. 

Szkoła szybko zaczęła tworzyć własne tradycje. W 1973 r. powstały hymn szkoły i pieśń szkołyWarto podkreślić, że słowa do nich napisali nasi uczniowie. Rok później – także z inicjatywy uczniów – szkoła otrzymała sztandar.

Od początku dbaliśmy nie tylko o jakość nauczania, nauczyciele troszczyli się też o wszechstronny rozwój uczniów. Dzieci uczyły się samorządności poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim. Ponadto działały tu m.in. Artystyczna Drużyna Harcerska „Słoneczna Pięciolinia”, Teatr Bardzo Małych Form i zespół taneczny Humoreska. Szkoła wydawała też własną gazetę.

Wszystkie te inicjatywy wielokrotnie wyróżniano nagrodami w kraju i poza jego granicami. 

W szkole działały koła zainteresowań i koła przedmiotowe, a uczniowie w nich uczestniczący przynosili szkole chlubę, zdobywając nagrody i wyróżnienia w licznych olimpiadach i konkursach. Zdobyli też niejedno podium i niejeden puchar w rozgrywkach sportowych. 

Na kartach naszej historii zapisały się również klasy sportowe o specjalności kajakarstwo trenujące w klubie Posnania. Gdy zachodziła taka potrzeba, tworzono w Trójce także klasy integracyjne. 

Od 1997 roku nasi uczniowie mieli możliwość wymiany doświadczeń podczas wizyt z w Niemczech i Irlandii w ramach Programu Sokrates Comenius.

Zatrudnieni w Trójce nauczyciele opracowywali własne programy zajęć, wprowadzali liczne innowacje pedagogiczne, zorganizowali mnóstwo konkursów szkolnych i międzyszkolnych, nawiązali współpracę z licznymi instytucjami, z ich inicjatywy odbyło się w szkole mnóstwo ciekawych wydarzeń. A Trójkę odwiedziło wielu znakomitych gości. W ostatnich latach głośno jest o licznych zbiórkach charytatywnych organizowanych przez nasza szkołę. 

Nie bez przyczyny w 2013 roku otrzymaliśmy tytuł “Otwartej Szkoły”.

Przez 50 lat swojego istnienia nasza placówka wykształciła wielu wartościowych obywateli, wykonujących różne zawody: lekarzy, inżynierów, nauczycieli, sportowców, dziennikarzy, itd. 

Z dumą możemy powiedzieć, że Trójka to szkoła z tradycjami, otwarta na zmiany, nowoczesna, bezpieczna i dbająca o rozwój swoich uczniów.  Drzwi „Trójki” zawsze są szeroko otwarte dla wszystkich, którzy chcą się tu uczyć lub z nami współpracować. 

Kalendarium – ważne dla nas daty:

 • 1973 r. – powstały hymn szkoły i pieśń szkoły. 
 • 1974 r.  szkoła dostała sztandar. 
 • 1981r.  powstał Teatr Bardzo Małych Form, który przez wiele lat zdobywał nagrody i wyróżnienia na różnych festiwalach i przeglądach teatralnych 
 • 1981 – 1985 – swoją działalność rozpoczęła Artystyczna Drużyna Harcerska 
 • 1985 r. – powstał szkolny zespół taneczny Humoreska 
 • 1991 r. – wydano pierwszy numer gazetki Klapa 
 • 1992 r. – odbyły się pierwsze wybory do Samorządu Uczniowskiego 
 • 1993 r. – powstała Rada Rodziców i uchwalono pierwszy Statut szkoły 
 • 1994 r. – uruchomiono pierwszą pracownię komputerową 
 • 1997 r. – szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołą w Niemczech 
 • 1997 r. – po raz pierwszy odbył się festyn szkolny 
 • 2002 r. – swoją działalność rozpoczęła Edukacyjna Świetlica Popołudniowa 
 • 2005 r.  w szkole ruszyła akcja „Ratujemy i uczymy ratować” 
 • 2008 r. zorganizowano pierwsze Wigilijne Spotkania Trójki
 • 2009 r. – utworzono nowoczesną bibliotekę multimedialną 
 • 2011 r.  powstał plac zabaw „Radosna szkoła” 
 • 2011 r. – wydanie pierwszego numeru gazetki “Szkolne Wieści” 
 • 2011 r. – oddano do użytku pracownię multimedialną z tablicą interaktywną 
 • 2012 r. – odnowiono Sztandar Szkoły 
 • 2013 r. – szkoła otrzymała tytuł „Otwartej szkoły”
 • 2013 r. – posadzenie Dębu Pamięci i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ppor. Jana Szmagiera w ramach akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia”
 • 2014 r. – udział w uroczystości nadania i. Tadeusza Mazowieckiego parkowi przy ul. Strzeleckiej w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 • 2021 rZłote Gody naszej szkoły 

Symbolami naszej szkoły są: 

 • Sztandar Szkoły 
 • Hymn szkoły 

 Do tradycji należą: 

 • Pasowanie na Pierwszoklasistę 
 • Dzień Patrona 
 • Bicie rekordu WOŚP 
 • Spotkania z przedszkolakami z pobliskich placówek 
 • Mikołajki, klasowe wigilie 
 • Wigilijne Spotkania Trójki 
 • Drzwi otwarte 
 • Opieka nad Kamieniem Pamięci poświęconym porucznikowi Janowi Szmagierowi
 • Festyn szkolny
 • Szkolna Olimpiada Sportowa
 • Pożegnanie klas ósmych
 • Tytuł Prymusa Szkoły