Podręczniki

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła zapewnia uczniom wszystkie podręczniki do obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Rodzice uczniów zakupują podręczniki do religii.