Uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły mogą liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa i szkolnego logopedy. Zespół wsparcia psychologiczno-pedagogicznego prowadzi szereg działań, skierowanych do wszystkich podmiotów szkoły. 

Pedagog i psycholog przeprowadzają rozmowy, konsultacje, zajęcia specjalistyczne i warsztaty wychowawcze dla uczniów i zespołów klasowych. 

W szkole mamy także nauczyciela wspomagającego – jest pedagog specjalny.  

Do jego zadań należy współprowadzenie z innymi nauczycielami działań edukacyjnych, wychowawczych oraz integracyjnych, indywidualizowanie i wspieranie w pracy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A także prowadzenie zajęć rewalidacyjnych – mających na celu wspieranie mocnych stron dziecka, usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych, dostosowywanie zadań do możliwości i preferencji dziecka, motywowanie i aktywizowanie dziecka do pracy.  

Zachęcamy rodziców do kontaktu.
Oferujemy konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu trudności, jakie napotykają Państwo w związku z nauką i wychowaniem dzieci. 

Godziny dyżuru dla rodziców:

Anna Maus – pedagog, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

wtorek 14:30 – 15:30

Joanna Matyjaszczyk – psycholog
środa 14:30 – 16:00

Możliwe jest umówienie spotkania w innym terminie po uprzednim kontakcie mailowym (LibrusTeams) lub telefonicznym. 

 

Urszula Herbut – dyżur 

 

Oferta Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej

W realizacji szeroko rozumianej opieki psychologiczno – pedagogicznej naszą szkołę wspiera Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Oferta Poradni