Wspólnie z UNICEF w listopadzie i grudniu  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu zorganizowano warsztaty Dwa słowiańskie narody- podobieństwa i różnice.  Wydarzenie było skierowane do uczniów i rodziców pochodzenia polskiego oraz ukraińskiego

W listopadzie oraz grudniu w naszej szkole odbywały się zajęcia pod hasłem: Dwa słowiańskie narody – podobieństwa i różnice. Uczestniczyli w nich uczniowie polscy i ukraińscy. W ramach zajęć zorganizowano dwa wyjścia. Pierwsze do Muzeum Sztuk Użytkowych, gdzie uczniowie zapoznali się z historią Orła Białego, okresem panowania Przemysła II oraz legendą o Górze Zamkowej, Z tarasu wieży zamkowej podziwiali Poznań i jego okolice. Podczas drugiego wyjścia, tym razem na jarmark świąteczny, odwiedzili chatę Mikołaja i oglądali figury lodowe.  Uczestniczyli też w warsztatach, w czasie których ozdabiali bombki.  Pozostałe zajęcia odbywały się na terenie szkoły. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat Polski i Ukrainy. Dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z tradycjami obu krajów, współpracowali ze sobą tworząc prace plastyczne. W tygodniu dotyczącym wielokulturowości prace te były prezentowane w holu szkoły.