W środę, 26 października klasy drugie wybrały się do Domu Kultury „Jędruś”. Uczestniczyły tam w warsztatach muzycznych. Poznały budowę bębnów afrykańskich oraz technikę gry na tych instrumentach. Potem zaczęła się zabawa. Uczniowie indywidualnie i grupowo tworzyli lub powtarzali różne rytmy. Zajęcia były bardzo ciekawe. Drugoklasiści w znakomitych humorach powrócili do szkoły.