W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy projekt edukacyjny pt. „Poznaj Poznań”. W październiku uczniowie poznawali zabytki w Poznaniu. Przedstawiciele klas 4-8 losowali nazwę zabytku, a następnie wspólnie z klasą tworzyli plakat na jego temat. Szukali informacji o czasie i miejscu powstania, a także o przeszłym i aktualnym przeznaczeniu danego zabytku. Przy pomocy i wsparciu wychowawców powstały twórcze prace – plakaty, które można było zobaczyć w holu szkoły. Z kolei wychowawcy klas 1-3 nadzorowali wykonanie pięknych makiet Starego Rynku oraz kamieniczek w Poznaniu. Je również można było podziwiać na wystawie w holu szkoły.

Wszystkim nauczycielom i uczniom dziękujemy za zaangażowanie swoich talentów w realizację szkolnego projektu.