6 września uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w akcji „Narodowe Czytanie”. Zapoznali się z fragmentami „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, obejrzeli ujęcia z teatralnej adaptacji, przypomnieli sobie budowę utworu scenicznego i historię powstania tej czytelniczej akcji. 

Dowiedzieli się też, jakie zachowania skrytykowała autorka i mieli okazję, by o tym podyskutować, a także zauważyć, na czym polega ponadczasowość utworu.