Ostatnie zajęcia klasy 1a na sali gimnastycznej były inne niż zazwyczaj. Na lekcji wychowania fizycznego z pierwszoklasistami spotkali się uczniowie klasy 7b. Co ich łączy? – pierwszy wychowawca. Starsi pełnili rolę trenerów i ćwiczyli z powierzoną im grupą młodszych uczniów. Mateusz, Filip, Wiktor i Stasiu wspaniale odnaleźli się w nowej, niełatwej dla nich sytuacji. Udzielali swoim podopiecznym wskazówek, zachęcali ich do pokonywania trudności, chwalili. Wszyscy, zarówno Mali jak i Duzi, z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Pani Lucyna była z nich dumna.