Gdy lektura tak się spodobała, że uczniowie nie chcą się z nią rozstać, nauczyciel musi wymyślić jakieś przyjemne zadanie na finałową lekcję. 😅😅 Może to być na przykład tworzenie projektów koszulek. „Charlie i fabryka czekoady” motywuje do kreatywności 😁😁😁. Klasa 5a😍😍😍