Uczniowie 3b pożegnali zimę kolorowymi marzannami. Oby posłuchała i pozwoliła przyjść wiośnie. 😉😉😉