Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

 • Dariusz Potocki
 • Maja Druzga
 • Antoni Petryk
 • Emilia Kwaśnik
 • Pola Mackowiak
 • Piotr Łagowski
 • Kamil Piszczorowicz
 • Opiekunowie SU: Elżbieta Racek, Paweł Olszowiak

Skład  Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 :

 • Nina Antkowiak
 • Igor Nawrocki
 • Helena Wesołowska
 • Opiekunowie: Grażyna Bienkiewicz i Lucyna Wasiłek

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

Udało się zrealizować wiele zamierzonych zadań: