Zebrania z rodzicami, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego odbędą się
w dniu 12 września 2023 roku

– klasy I-III – 17.00
– klasy IV – 17.00
– klasy IV-VIII – 17.30
– Rada Rodziców – 18.30