13 września 2022 r.

Klasy I-III – 17:00

Klasy IV – 17:00

Klasy V-VIII – 17:30

Rada Rodziców – 18:30