Wprowadzono oraz przedłużono stopnie alarmowe Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:
– nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od  16 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

Zarządzenia:
Zarządzenie nr 87 i 88 Prezesa Rady Ministrów