Na zajęciach dodatkowych z informatyki w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego pod opieką Pani Racek uczniowie sami składali roboty, które na przyszłych zajęciach będą uczyli się programować.