Nadeszła wiosna, pora radosna!

Czas obsiewać pola i ogrody.
W klasie Ib już szumi zasiana tydzień wcześniej pszenica i pną się do słonka pędy fasoli!