Wspólnie z @UNICEF w listopadzie i grudniu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu zorganizowano warsztaty rękodzieła.  Wydarzenie było skierowane do uczniów i rodziców pochodzenia polskiego oraz ukraińskiego

.

W ramach zajęć pozalekcyjnych ze środków UNICEF dla miasta Poznań 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu odbywały się warsztaty rękodzieła dla uczniów z Polski i Ukrainy. W cotygodniowych zajęciach  uczestniczyły dzieci  z klas 1-4. Celem warsztatów było zainteresowanie uczniów różnymi formami rękodzielnictwa polskiego i ukraińskiego, a także nauka podstaw techniki haftu krzyżykowego, tworzenia biżuterii z koralików oraz motania popularnych w Ukrainie laleczek. Podsumowaniem zajęć była wystawa własnoręcznie wykonanych przez uczniów prac w holu szkoły.