Poczet sztandarowy naszej szkoły był  obecny na inauguracji akcji Światełko dla Czerwca’56. Nasza szkoła opiekuje się grobem pana Kazimierza Dutkiewicza. W tym roku szkolnym opiekę nad grobem sprawuje klasa 5b.