W styczniu tego roku w naszej szkole odbyła się sesja zimowa olimpiady z fizyki. Wzięli w niej udział zarówno uczniowie klas 7 i 8. Uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z 30 pytań zamkniętych z zakresu fizyki, gdzie tylko jedna odpowiedź była tą prawidłową. Do szkoły napłynęły właśnie dyplomy uznania oraz wyniki konkursu – dyplomy zostały wręczone uczniom. Serdecznie gratulujemy!