Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
4 września 2023 roku

klasy 4 – 8 i 2P godzina 8:30

klasy 1 – 3 i 1P godzina 9:30