ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 WRZEŚNIA 2022 ROKU

KLASY I-III – GODZINA 8.30

KLASY 1P, 1Pa – GODZINA 8.30

KLASY IV-VIII – GODZINA 10.00

KLASA 2P – GODZINA 10.00