Za nami pierwszy dzień rekolekcji. Był to czas refleksji, zadumy szczególnie podczas Drogi krzyżowej w Kościele ale również czas radości i spotkań z zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami Fundacji Barka oraz Panem Jackiem, który przebył pieszo tysiące kilometrów z Poznania do Jerozolimy w intencji pokoju. Nauki rekolekcyjne prowadzą Siostry Serafitki, które w barwny sposób przedstawiają prawdę o miłości Boga do każdego człowieka.