Złoty Jubileusz

PROJEKT EDUKACYJNY 2019/2021
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W POZNANIU

ZŁOTY JUBILEUSZ TRÓJKI

KOORDYNATORZY

                                                                                                      Beata Dębska
Lucyna Wasiłek

                                                                                               Zespół organizacyjny

                                                                                              Anna Sztulpa
Ewelina Krzysztoń
Honorata Dzida

Cele ogólne:

 • rozwijanie zainteresowań 50- letnią historia i teraźniejszością naszej szkoły
 • wzbudzenie zadowolenia i dumy z bycia uczniem w SP 3
 • rozwijanie postawy badawczej
 • stwarzanie sytuacji integrujących społeczność szkolną , rodziców i środowisko lokalne
 • zawiązywanie współpracy z absolwentami szkoły
 • nawiązywanie współpracy z różnymi ośrodkami kulturalnymi

Cele szczegółowe- uczeń:

 • wzbogaci wiedzę o swojej szkole
 • zapozna się z różnymi źródłami i formami informacji oraz nauczy się z nich korzystać
 • potrafi podjąć samodzielną lub zespołową pracę badawczą i wykaże postawę poszukującą
 • wytrwale i systematycznie będzie dążył do realizacji celów i starał się wywiązywać z przyjętych na siebie zadań
 • sam lub wspólnie z innymi dokona prezentacji prac związanych z Jubileuszem naszej szkoły

Wykonawca:

 • nauczyciele
 • uczniowie klas I-VIII
 • rodzice

Czas realizacji:

 • część 1- październik 2019- czerwiec 2020
 • część 2- październik 2020- czerwiec 2021

Terminy prezentacji:

 • w ciągu roku szkolnego
 • maj 2020
 • luty 2021
 • maj 2021

Odbiorca:

 • społeczność uczniowska
 • nauczyciele, emeryci
 • zaproszeni goście
 • rodzice
 • mieszkańcy osiedla

Koordynatorzy projektu:

 • Nadzór- dyrektor Beata Owczarzak
 • Zespół- Beata Dębska, Lucyna Wasiłek, Anna Sztulpa, Ewelina Krzysztoń, Honorata Dzida.

Terminy konsultacji:

 • październik 2019- maj 2021

Materiały i źródła informacji:

 • kroniki szkolne
 • źródła dostępne w bibliotece szkolnej
 • materiały własne
 • pamiątki, zdjęcia

Proponowane formy realizacji:

 • konkursy
 • scenki z życia szkoły
 • wystawy i prezentacje
 • plakaty, albumy, książeczki, kroniki
 • prezentacje w holu szkoły
 • życzenia, rymowanki, krótkie teksty
 • gazetki okolicznościowe
 • inne

Złoty Jubileusz Trójki

2020/2021

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Zadania:

 1. Wrzesień- przygotowanie zadań dla poszczególnych klas
 • informacja na tablicę w holu- 1 dziesięć lat naszej szkoły
 • przekazanie informacji rodzicom poprzez dziennik elektroniczn
 1. . Październik- Listopad- lata 1981- 1990
 • przygotowanie tablicy o patronie szkoły
 • obchody Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej ( osobny harmonogram)
 • przyznajemy Super Bolki, wręczanie nauczycielom 14.10
 • akcje charytatywne
 • konkurs wiedzy o B. Krzywoustym- dla chętnych
 • tablica pamięci
 • obchody Dnia Życzliwości
 • ogłoszenie konkursu Drzewo genealogiczne Piastów- dla klas VI-VII
 • ogłoszenie konkursu dla klas IV-VIII- prezentacja -Szkoła w oczach Ucznia
 • konkurs- krzyżówka z hasłem – Jubileusz szkoły

Zadania dla klas – kodeks dobrego kolegi lub koleżanki – klasy 3

Moja najlepsza koleżanka lub kolega – klasy 6

(forma plakatu, opowiadania, inna forma)

 1.  Grudzień- Styczeń- lata 1991-2000
 • tablica informacyjna
 • czynimy 50 razy dobro
 • kiermasz świąteczny
 • akcje charytatywne
 • wystawa zdjęć z minionych Jasełek i występów uczniów
 • konkurs- Laurka dla szkoły dla klas I-VIII
 • wspólne śpiewanie kolęd
 • spotkanie z absolwentami

Zadania dla klas na styczeń- Bezpieczne zabawy zimowe- plakaty i inne  formy  –  klasy 2, 4 i 5

 1.  Luty- Marzec- lata 2001-2010
 • tablica informacyjna
 • 12 luty 2021 dniem na złoto lub żółto
 • Drzwi otwarte
 • tablica- Nasze sukcesy
 • Witamy Wiosnę- przemarsz ulicami  osiedla Piastowskiego
 • wystawa zdjęć pań pracujących w naszej szkole- Zgadnij, kto to
 • konkurs dla klas I-III- Co lubię robić w szkole? Mój najlepszy dzień w szkole- klasy IV-VIII

Zadania dla klas- układamy pytania do pań pracujących w szkole- klasy 7

 1. Kwiecień- Maj- lata 2011- 2020
 • przygotowanie Dnia Ziemi
 • tablica informacyjna
 • konkurs na budowlę z odpadów z recyklingu
 • spotkania z nauczycielami uczącymi  dawniej w naszej szkole
 • konkurs szachowy – Mistrz szkoły
 • konkurs na plakat – Nasza szkoła jest EKO
 • konkurs – taśma czasu związana ze szkołą

Zadania dla klas- książeczka o mojej szkole- klasa 1

Moja szkoła lub najlepszy dzień w szkole- klasy 8 (w  formie plakatu, książki, komiksu)

 

Zadania dla klas:

1. Październik- listopad

 • Kodeks dobrego kolegi lub koleżanki- klasy 3
 • Moja najlepsza koleżanka lub kolega- klasy 6
 • Zadania należy wykonać do 30.10

2. Grudzień- Styczeń

 • Bezpieczne zabawy zimowe- plakaty i inne   –  klasy 2, 4 i 5
 • Zadanie należy wykonać do końca stycznia

3. Luty- Marzec

 • Układamy pytania do pań pracujących w szkole z okazji Ich Święta- klasy 7
 • Zadanie należy wykonać do 4.03.2021

4. Kwiecień – maj

 • Książeczka o mojej szkole- klasa 1
 • Moja szkoła lub najlepszy dzień w szkole- klasy 8 (w  formie plakatu, książki, komiksu)
  Zadanie należy wykonać do 14.05.2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

Zadania:

1. Wrzesień- przygotowanie prezentacji na inauguracje projektu- zespół koordynujący.

 • przygotowanie informacji na zebrania z rodzicami- zespół koordynujący

2. Październik- Uczniowie znają patrona naszej szkoły.

 • informacja na tablicy- koordynatorzy
 • Dzień Patrona Szkoły- przygotowanie tablicy, zorganizowanie święta
 • Patrona szkoły ( potyczki z B. Krzywoustym, zadania dla klas),
 • konkurs dla klas 7-8 na prezentację o B. Krzywoustym
 • Dzień Edukacji Narodowej- SU
 • ogłoszenie kategorii dla nauczycieli- rozdanie nagród- Super Bolki

Zadania dla klas – 3 a – laurka dla nauczyciela – 5 a – laurka dla 50-latki ( termin do 10.10, format A4, A 3.)

3. Listopad – Uczniowie znają pracowników szkoły.

 • tablica pamięci- koordynatorzy
 • zabawa- czy znamy pracowników szkoły?
 • spotkanie w holu szkoły- 50 pytań do……
 • Wieczór z wróżbami dla środowiska lokalnego( zespół do spraw promocji)

Zadania dla klas – 3 b i 8 b – układają po 25 pytań, które można zadać pracownikom szkoły- termin do 20.11.

4. Grudzień- Uczniowie znają tradycje szkoły

 • przygotowanie Wigilijnych Spotkań Trójki
 • okolicznościowa tablica
 • czynimy 50 razy dobro- ogłoszenie konkursu dla klas I-VIII
 • przygotowanie wystawy zdjęć z minionych Jasełek

Zadania dla klas – 2 a- i 6 c – wykonanie  kartek  świątecznych  dla osób starszych,

8 a- akcja p. Honoraty – pierniki dla hospicjum.

5. Styczeń- Uczniowie znają historie szkoły

 • przygotowanie prezentacji na temat- koordynatorzy
 • kolędowanie z przedszkolakami
 • ogłoszenie konkursu dla chętnych uczniów- Zaprojektuj znaczek na Jubileusz Szkoły w kategoriach- szkoła wesoła, odlotowa, naukowa, sportowa, muzyczna.

Zadania dla klas – 2 b i 7 b – wykonają plakaty na temat „Bezpieczne ferie zimowe ‘.

6. Luty- Uczniowie znają tajniki nauk ścisłych

 • przygotowanie tablicy- nasze sukcesy- koordynatorzy
 • konkurs historyczny- Drzewo genealogiczne Piastów- dla klas VII-VIII.

Zadani dla  klas – 1 a i 5 b – poszukać wynalazki ( po 25 każda klasa), które zmieniły świat.

7. Marzec- Uczniowie znają siebie nawzajem

 • każda klasa ( 4-8) typuje kilka osób , które zaprezentują się na kartce ( A 4), następnie pozostali uczniowie będą mogli odgadywać imiona tych osób- Czy znasz swoich kolegów i koleżanki?
 • klasy 1-3- wiosenny przemarsz ulicami osiedla Piastowskiego
 • wystawa zdjęć z dzieciństwa- Rozpoznaj, kto to?
 • ogłoszenie konkursu na prezentacje multimedialną- Szkoła w moich oczach

 

Zadania dla klas – 1 b – zrobi 25  kwiatów na patyczkach, kl. 5 c- wykona 25 motyli na patyczkach- termin- 16.03

8. Kwiecień – Uczniowie znają zagrożenia dla Ziemi

 • przygotowanie Dnia Ziemi
 • wykonanie okolicznościowej gazetki
 • konkurs dla uczniów  na budowlę szkoły z odpadów z recyklingu

Zadania dla klas- 4 a i 7 a wykonają plakat 50 pomysłów Jak chronić naszą  Ziemię?

9. Maj – Uczniowie znają bohaterów książek

 • spotkanie z ciekawą osobą
 • konkurs pięknego czytania dla klas I-III i IV-VI
 • konkurs szachowy- wybieramy Mistrza szkoły

Zadania dla klas VI a i VI b- wyszukajcie 50 książek godnych polecenia dla dzieci i młodzieży ( w formie plakatów)

10. Czerwiec – Uczniowie znają zasady bezpiecznego wypoczynku

 • pogadanki w klasach
 • spotkanie ze Strażą Miejską
 • plakaty na temat- zespół projektowy