Lepsza szkoła

„Lepsza Szkoła” to projekt edukacyjny realizowany na lekcjach języka polskiego w klasach 4-7.  Organizatorem projektu jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, osoby odpowiedzialne za współpracę to nauczyciele języka polskiego.

Projekt pozwala analizować postępy uczniów w nauce podczas całego roku szkolnego. Jego zaletą jest mobilizowanie uczniów i nauczycieli do systematycznej pracy oraz możliwość odniesienie wyników ucznia/klasy/szkoły do wyników województwa/kraju.

 

W projekcie uczestniczymy już piąty rok.