Katyń – ocalić od zapomnienia

„Katyń – ocalić od zapomnienia”  to ogólnopolski projekt, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów  Zbrodni Katyńskiej. Nasza szkoła uczestniczy w nim od roku szkolnego 2012/2013. Projekt rozpoczął się posadzeniem dębu pamięci ppor. Jana Szmagiera w Parku Między Mostami Królowej Jadwigi i św. Rocha. Przy współudziale VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu nasza szkoła zorganizowała uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na kamieniu pod dębem pamięci. Uczniowie mieli również możliwość bliżej zapoznać się z sylwetką ppor. Jana Szmagiera poprzez prezentację multimedialną i  spotkanie z córką zamordowanego w Katyniu bohatera.
Główne założenia projektu to:

Przybliżenie uczniom okoliczności zbrodni katyńskiej
Zaszczepienie młodemu pokoleniu pamięci
o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych –
Jana Szmagiera
Integracja społeczności uczniowskiej i środowisk lokalnych.
Zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci papierowej i cyfrowej życiorysu, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterze, który poległ w 1940 roku
.