13 października 2022 r odbyło się bardzo ważne wydarzenie. Uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Uroczystość uświetnili licznie zgromadzeni rodzice i zaproszeni goście. Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami artystycznymi. Udowodnili, że potrafią śpiewać i
recytować wiersze. Po występie artystycznym nadszedł moment na najważniejszą część uroczystości – pasowanie na ucznia szkoły. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie każde dziecko zostało przyjęte przez panią Dyrektor do grona braci uczniowskiej, poprzez symboliczne dotknięcie wielkim zaczarowanym ołówkiem.