W piątek 3.06 rozdano nagrody dla uczestników konkursu Odkrywamy Talenty Trójki. Uczniowie odebrali nagrody w głosowaniu uczniów, nauczycieli i w tym roku szkolnym także rodziców.
Oto wyniki głosowania:

Głosowanie uczniów

1. Angelina Khoury z klasy 5 a
2. Miłosz Lechowicz z klasy 3 a
3. Pola Landsberg z klasy 3 b

Uczestnicy: Susanna Singh, Hanna Michnik, Emilia Piechnik , Zofia Grabańska , Zofia Grochalska z klasy 1 a, Oliwia Morska, Lena Rolska, Helena Wesołowska, Igor Nawrocki z klasy 3 a, Ewa Mączka z klasy 3 b, Natalia Piechnik , Oliwia Wesołek z klasy 4 b.
( nazwiska umieszczono przypadkowo)

Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!!!

Wyniki głosowania nauczycieli
1. Angelina Khoury
2. Miłosz Lechowicz
3. Oliwia Wesołek
4. Pola Lansberg
5. Oliwia Morska, Lena Rolska, Helena Wesołowska

W kategorii plastyka wyróżnienia
otrzymują: Zuzanna Grochalska , Zuzanna Sławińska i Susanna Singh z klasy 1 a, Agata Kowalczyk z klasy 2 a.

Gratulujemy!!!

Wyniki głosowania rodziców
Wyróżniono następujących uczniów: Ewę Mączkę, Polę Landsberg, Igora Nawrockiego, Susannę Singh i Hanię Michnik.