Uczniowie klasy 1a, uczestnicy zajęć „ŚWIAT W PIGUŁCE”, poznają narzędzia jakimi posługuje się przyrodnik. Prowadzą obserwacje otaczającego świata, również przy pomocy lupy.