Zgodnie z programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły w miesiącach październiku i listopadzie uczniowie klas 2-8 uczestniczyli w spotkaniach na temat mediacji rówieśniczych. Spotkania prowadził psycholog z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Uczniowie przez dwie godziny brali udział w różnych scenkach, oglądali filmy edukacyjne, a przede wszystkim uczyli się,  jak radzić sobie w sytuacjach problemowych? Dowiedzieli się także, że oni sami mogą być także mediatorami i pomagać swoim koleżankom i kolegom w szkole.