Rozpoczęły się lekcje pływania. Dnia 22. września pierwszy raz w nowym roku szkolnym na basen
RATAJE przyszły dzieci z klasy 2a, 3a i 3b. Uczniowie z klas trzecich mają już za sobą rok nauki. Teraz
będą doskonalili umiejętności. Drugoklasiści rozpoczynają szkolną przygodę z pływaniem. Dziś emocji
i radości było wiele. Wszyscy doskonale radzili sobie w swoich grupach.