Na naszej jubileuszowej tablicy w holu szkoły pojawiły się informacje na temat ważnych wydarzeń, które miały miejsce w szkole w latach 2011-2021. To ostatnia dekada, która zamknęła taśmę czasu naszej Jubilatki.  Oczywiście na tablicy nie znalazły się wszystkie wydarzenia związane ze szkołą. W ciągu 50 lat było ich znacznie więcej.  Staraliśmy się umieścić te najważniejsze, które pozostały w naszych wspomnieniach lub miały duże znaczenie.

Mamy prośbę do absolwentów, osób związanych ze szkołą o przysłanie na szkolnego maila swoich wspomnień, życzeń, zeskanowanych zdjęć. Wszystkie one znajdą się na naszej stronie internetowej.  W tym trudnym czasie niech chociaż one przypominają o Jubileuszu Naszej Szkoły.