Gość specjalny

Dzisiaj na lekcji religii on-line pojawił się Gość specjalny – s. Renata Grzegorczyk (misjonarka z Republiki Środkowoafrykańskiej). Przybliżyła nam problemy i ciężką sytuację naszych rówieśników z RŚA. Opowiedziała nam także jak wygląda życie codzienne mieszkańców „Serca Afryki”. Mogliśmy także usłyszeć w jaki sposób swoją posługę misyjną pełnią Siostry Pasterzanki. To już kolejne takie spotkanie, które uświadamia nam jak wiele ludzi żyje w skrajnych warunkach ubóstwa i że my możemy ” być zmianą, którą chcemy widzieć w świecie”.