W tym roku szkolnym w poniedziałek 17.06 uczniowie realizowali zadania związane z bezpieczeństwem podczas wakacji. Uczniowie klas młodszych wykonali plakaty o bezpieczeństwie nad morzem, w górach, w mieście i w lesie. Przyszła także do szkoły Straż Miejska, która przeprowadziła pogadankę z uczniami. mamy nadzieję , że tegoroczne wakacje będą słoneczne, radosne, ale przede wszystkim bezpieczne. Tego życzymy wszystkim uczniom.