🚪🚪🚪Drzwi Otwarte w Trójce w tym roku odbyły się w dniach 19 marca i 9 kwietnia. Nasi goście z zainteresowaniem obejrzeli program artystyczny, wzięli udział w krótkich warsztatach na stoiskach tematycznych, a na końcu zwiedzili sale, w których być może kiedyś będą się uczyć 🏫🏫🏫