Już po raz kolejny rozpoczęły się spotkania z cyklu Bezpieczny, kolorowy Poznań. W tym roku szkolnym udział biorą uczniowie klas pierwszych. W piątek 22.09 odbyły się pierwsze zajęcia, na których uczniowie dowiedzieli się na temat bezpieczeństwa podczas wycieczek i wyjść pieszych i środkami lokomocji miejskiej. Dzieci obejrzały film na ten temat i wykonały pierwszą stronę do albumu, który będzie pamiątką po zakończeniu spotkań.