Uczniowie klas pierwszych podczas zajęć poznawali zasady przechodzenia przez jezdnię, znaczenie i rolę znaków drogowych, numery alarmowe, prawa i obowiązki pieszego oraz znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej. Podsumowaniem zdobytych wiadomości było wyjście na pobliskie Rondo Rataje, gdzie dzieci w praktyce wykazały się umiejętnością bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się w ruchu ulicznym. Wszystkie dzieci zdały egzamin na piątkę z plusem.