Zespół flażoletowy zakończył 16 czerwca muzyczne spotkania. Graliśmy,
śpiewaliśmy, pozytywnie „zdaliśmy egzamin” z wiedzy o muzyce. Na
zakończenie p. wicedyrektor Beata Dębska i prowadząca zajęcia p. Urszula
Pawlak pogratulowały umiejętności, podziękowały za występy i wręczyły
dyplomy z miłym upominkiem. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!