Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze:

      • 01 września 2021 roku do 24 czerwca 2022 roku 

Zebrania z rodzicami:

      • 14 września 2021 roku – zebranie
      • 19 października 2021 roku godz. 17.00 – 18.00 – konsultacje
      • 23 listopada 2021 roku godz. 17.00 – zebranie
      • 01 lutego 2022 roku godz. 17.00 – zebranie
      • 22 marca 2022 roku godz. 17.00 – 18.00 – konsultacje
      • 10 maja 2022 roku godz. 17.00 – zebranie
      • 7 czerwca 2022 roku godz. 17.00 – konsultacje

Podział na półrocza:

      • I półrocze – 01 września 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku
      • II półrocze – 31 stycznia 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku 

Zmiana planu od 07 lutego 2022 roku (dotyczy wdż) 

Sprawdzian ósmoklasisty:

      • język polski – 24 maja 2022 roku 
      • matematyka – 25 maja 2022 roku 
      • język angielski – 26 maja 2022 roku 

Przerwy w zajęciach:

      • zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 roku 
      • ferie zimowe: 18 stycznia – 30 stycznia 2022 roku 
      • wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 roku 
      • wakacje letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 roku 

Oceny prognozowane: 

      • I półrocze – do 16 grudnia 2021 roku 
      • II  półrocze – do 19 maja 2022 roku 

Ostateczne terminy wystawienia ocen: 

      • I półrocze – 13 stycznia 2022 roku 
      • II  półrocze – 14 czerwca 2022 roku