Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych Anglomaniac

anglomaniac2019 1  anglomaniac2019 2  anglomaniac2019 3  anglomaniac2019 4

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

Termin: 10 maja godz. 12:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

Cele konkursu:

·       Pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.

·       Otwartość do dzielenia się własną wiedzą i własnymi doświadczeniami.

·       Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

·       Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, TV) 

Regulamin

·        Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VII.

·        Każda szkoła może zgłosić 3 uczestników, którzy zostają wyłonieni w ramach eliminacji szkolnych. Etap szkolny konkursu ma formę testu wielokrotnego wyboru,       który został przesłany wraz z regulaminem i kluczem odpowiedzi.

·        Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii (historia tych krajów, ich kultura, polityka,       zwyczaje, geografia, święta, ciekawostki). Zagadnienia nauczyciele przygotowujący uczestników otrzymują wraz z regulaminem konkursu.

·        Konkurs ma charakter turnieju. Uczniowie losują pytania i ustnie udzielają na nie odpowiedzi.

·        Pytania mogą mieć charakter ikonograficzny lub muzyczny.

·        Przewidziane są 3 nagrody główne oraz drobne upominki dla każdego z uczestników.

·        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu turnieju.

Zgłoszenia w terminie do 5 kwietnia 2019 r. 

Należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tytule wiadomości proszę wpisać: „Zgłoszenie na konkurs Anglomaniac”.

Nauczyciele zgłaszający uczniów w treści wiadomości podają nazwę szkoły oraz imiona i nazwiska uczestników.

Organizatorzy: Katarzyna Raczyńska i Ewelina Krzysztoń

REGULAMIN XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO- STYLISTYCZNEGO „SPRAWNIE PISZĘ” dla klas II i III

REGULAMIN XII  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO- STYLISTYCZNEGO

„SPRAWNIE PISZĘ”  dla klas II i III

Cel:

- opanowanie nawyku poprawnego pisania,

- utrwalenie poznanych reguł i zasad prawidłowej pisowni w różnorodnych formach pisemnych – gramatycznych,

- budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem.

Zakres wiadomości obejmuje wiedzę z zakresu gramatyki i poprawności językowej z uwzględnieniem:

·        Części mowy  ( czasownik - odmiana, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik).

·        Pisownia „nie” z czasownikami i przymiotnikami.

·        Rodzaje zdań, równoważniki zdań.

·        Wielka litera, znaki interpunkcyjne.

·        Rodziny wyrazów, wyrazy pokrewne, wyrazy  przeciwstawne, zdrobnienia.

  • Pisanie zdań z uwzględnieniem poprawności językowej.

Zasięg:

Szkoły Podstawowe Miasta Poznania

Uczestnicy:

Uczniowie klas II i III

Forma:

Zestaw różnorodnych zadań gramatyczno-stylistycznych.

Przebieg konkursu:

Konkurs ma charakter II etapowy:

- etap I- eliminacje szkolne do  05 kwietnia 2019 r.

- etap II- finał w Szkole Podstawowej nr 3 dnia  26 kwietnia 2019 r. , godz.12.00

Każda placówka może wystawić 3 osobowe reprezentacje dla klas II i III

Zasady konkursu:

Czas trwania:  60 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne

Nagrody: finaliści- I, II, III miejsce w kategorii klas II- dyplomy i nagrody,

              finaliści – I, II, III miejsce w kategorii klas III- dyplomy i nagrody.

Wyróżnieni uczestnicy- dyplomy.

Ogłoszenie wyników w 06 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 3.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać  na karcie  według załącznika faksem lub na adres szkoły do 08.04.2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 3

Os. Piastowskie 27

61-149 Poznań

Tel./ fax. 061 8 77-09-37

ZAPRASZAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorki:  mgr Joanna Cicha- Chmielina, mgr Monika Skobierska

 

Postanowienia końcowe

Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

( Dz. U. z 2016 r.  poz.922 tekst jednolity.)  na załączonych drukach.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczniów oraz nauczyciela.

Nabór!

Szanowni Państwo! Informujemy, że nabór uczniów do przyszłorocznych klas pierwszych trwa od 4.03.2019 – 20.03.2019 r. Wszystkie informacje oraz dokumenty można uzyskać i pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie www.nabor.pcss.pl

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu "Co wiem o swoim mieście?"

cowiemoswoimmiescie2019 

Regulamin
VIII   MIĘDZYSZKOLNEGO   ZESPOŁOWEGO  KONKURSU  WIEDZY O POZNANIU
„Co wiem o swoim mieście?" dla klas III

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

Cel:
- poszerzanie wiedzy o Poznaniu,
- pobudzanie zainteresowań rodzinnym miastem,
- aktywizacja uczniów do celowego podnoszenia poziomu wiedzy.

Zakres wiadomości obejmuje wiedzę na temat Poznania z uwzględnieniem zagadnień:

  • symbole Poznania, władze miasta,
  • obiekty Poznania ( zabytki, teatry, pomniki, obiekty sportowe , nowoczesne budownictwo ),
  •  legendy związane z miastem ( „Założenie Poznania”, Góra Zamkowa w Poznaniu”, „O poznańskich koziołkach” ),
  • tereny zielone ( parki, ogrody ),
  • gwara poznańska,
  • zagadki o Poznaniu,
  • ludzie zasłużeni dla Poznania ( kim byli i czym się zajmowali: Cyryl Ratajski. Stefan Stuligrosz, Arkady Fiedler, Stanisław Taczak, Hipolit Cegielski, Edward Raczyński, Marian Pogasz ).

Zasięg:
Szkoły Podstawowe Miasta Poznania

Uczestnicy:
3 osobowe zespoły klas III

Forma:
Konkurs ma charakter testu oraz zadań praktycznych.

Przebieg konkursu:
Konkurs ma charakter II etapowy:
- etap I- eliminacje szkolne do  15 lutego 2019 r.
- etap II- finał w Szkole Podstawowej nr 3 dnia  25 lutego 2019 r. , godz.12.00
Każda placówka może wystawić jedną, 3 - osobową reprezentację klas  III.

Zasady konkursu:
Czas trwania: ok. 90 minut + 10 minut sprawy organizacyjne
Nagrody: Laureaci- I, II, III miejsce w kategorii klas III – dyplomy i nagrody.        
Wyróżnieni uczestnicy- dyplomy.

Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia po podliczeniu punktacji .

Zgłoszenie listy finalistów należy przesłać  faksem, pocztą na adres szkoły lub e-mailem do  18 lutego 2019 r.


Szkoła Podstawowa nr 3
Os. Piastowskie 27
61-149 Poznań
Tel/ fax 061 8 77-09-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 ZAPRASZAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!
Organizatorki:  mgr Joanna Cicha- Chmielina, mgr Monika Skobierska

Postanowienia końcowe

Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.922 tekst jednolity.)  na załączonych drukach.

Oświadczenie ucznia

Oświadczenie nauczyciela