Następujące terminy postępowania rekrutacyjnego od 1 czerwca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE nr 8/2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego

 

w Poznaniu

 

z dnia 27 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r.  w związku z planowanym od 1 czerwca 2020 r. częściowym odwieszeniu funkcjonowania szkół ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2020/2021:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”w Poznaniu

 

Nie dotyczy

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

Nie dotyczy

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

W siódmym dniu roboczym po ogłoszeniu list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla  eksperymentu.

(godz. 12.00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

W ciągu czterech dni roboczych od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

W czwartym dniu roboczym od ostatniego dnia dokonania czynności w wierszu 4.

(godz. 12.00)

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

Prosimy wypełnij ankietę!

Firma zajmujaca się żywieniem w naszej placówce prosi o wypełnienie ankiety.

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

 

W związku z zaistniałą sytuacją i decyzją Premiera o zamknięciu placówek oświatowych, z dnia na dzień straciliśmy 100% naszych dotychczasowych odbiorców. Nie chcieliśmy zmarnować tego przestoju i zorganizowaliśmy kilka działań ("Pyszoty do domu" oraz "Pyszoty - bus"), które miały pomóc nam przetrwać ten trudny okres. Mieliśmy również trochę czasu aby zastanowić się nad dalszym rozwojem naszej firmy. Przeanalizowaliśmy najnowsze badania dotyczące żywienia i żywności, dzięki czemu narodziło się kilka nowych pomysłów.
Prosimy, pomóżcie nam w poznaniu Waszych upodobań smakowych oraz z całego serca zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest w pełni anonimowa. Zebrane informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Wykorzystamy je tylko w celu badania rynku.
Każda wypełniona ankieta to "cegiełka" do zbudowania wspaniałego nowego produktu dla Was.
Mamy nadzieję, że poświęcicie Państwo chwilkę czasu i pomożecie nam w odgadnięciu Waszych preferencji oraz oczekiwań względem żywienia dzieci.

 

Kliknij w link a wypełnienie ankiety zajmie niecałą minutę. Z góry bardzo dziękujemy!
https://forms.gle/ArtypuFJTYkpauGt8

 

 

 

Pozdrawiamy Pyszoty

Zawieszenie zajęć

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia na terenie szkoły są odwołane do 07 czerwca 2020 roku.

Komunikat dotyczący dziennika elektronicznego LIBRUS

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Bardzo prosimy o systematyczne logowanie się do dziennika elektronicznego Librus. Jest to główna forma przekazywania bieżących komuniakatów, wymiany informacji oraz dostarczania materiałów edukacyjnych dla uczniów.