Życzenia

gwiazdka

 

Magia Bożego Narodzenia

nigdy się nie kończy,

a jego największym darem

są rodzina i przyjaciele.

 

Dlatego z okazji

Świąt Bożego Narodzenia

składamy najpiękniejsze życzenia

pięknych i niezapomnianych

chwil w gronie rodziny.

Niech przyniosą one radość i wzruszenie

oraz wzajemną życzliwość i optymizm

w nadchodzącym Nowym Roku.

 

                                               Dyrekcja , Grono Pedagogiczne

                                                         i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3

Zawieszenie zajęć od 30 listopada 2020r. do 03 stycznia 2021 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zagrożeniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 30 listopada 2020 roku do 03 stycznia 2021 roku zajęcia dla klas 1-8 prowadzone są zdalne.

 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii członków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

- 02 listopada 2020 roku

- 25, 26, 27 maja 2021 roku – egzamin ósmoklasisty

- 04 czerwca 2021 roku

W tych dniach będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy będą wymagali powyższej opieki

Zebrania z rodzicami

Pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami, odbędą się we wtorek 15 września o godzinie:

16:45 - klasy IV

17:00 - klasy I - III

17:15 - klasy IV - VII

Serdecznie zapraszamy!