Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 31 lipca 2020 roku w godzinach 8.00-13.30. Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic. Przypominamy o zachowaniu norm sanitarnych.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA

 

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

DO KLAS PIERWSZYCH

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

06 lipca do 16 lipca 2020 roku

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2020 roku

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21 lipca – 23 lipca
2020 roku

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2020 roku

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z pandemią Covid-19 w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, 26 czerwca 2020 roku, świadectwa będzie można odebrać od wychowawców klas na boisku szkolnym
z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Na teren boiska mają wstęp tylko uczniowie. Muszą być zabezpieczeni maseczkami.

Harmonogram odbioru świadectw:

klasy 1   godz. 8.00

klasy 2   godz. 8.30

klasy 3   godz. 9.00

klasy 4   godz. 9.30

klasy 5   godz. 10.00

klasy 6   godz. 10.30

klasy 7   godz. 11.00

W przypadku deszczu świadectwa będą wydawane w drzwiach szkoły.
Nie ma obowiązku odbioru świadectw. Uczniowie lub rodzice, za okazaniem dokumentu tożsamości mogą odebrać świadectwo w czasie wakacji (w godzinach otwarcia sekretariatu) lub we wrześniu – zalecany termin.

Zakończenie dla ósmoklasistów

26 czerwca 2020 roku w holu szkoły odbędzie się wspólne dla wszystkich uczniów klas 8 zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Obowiązują rygory sanitarne. Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 11.50, stają w odstępach przed wejściem, (tak jak wchodzili na egzamin ósmoklasistów).Wszyscy uczniowie mają zakryte usta i nos.W uroczystości nie biorą udziału rodzice, wyjątkiem są przedstawiciele – Trójki Klasowe.