Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii członków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

- 02 listopada 2020 roku

- 25, 26, 27 maja 2021 roku – egzamin ósmoklasisty

- 04 czerwca 2021 roku

W tych dniach będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy będą wymagali powyższej opieki

Zebrania z rodzicami

Pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami, odbędą się we wtorek 15 września o godzinie:

16:45 - klasy IV

17:00 - klasy I - III

17:15 - klasy IV - VII

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się we wtorek 1 września na boisku przy wejściu do szkoły, o godzinie:

8.15 dla klas VII i VIII

8.45 dla klas VI

9.15 dla klas IV i V

9.45 dla klas II i III

10.30 dla klas I (w holu szkoły)

ws

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 31 lipca 2020 roku w godzinach 8.00-13.30. Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic. Przypominamy o zachowaniu norm sanitarnych.