Muzealny Zwierzyniec klasy 2a

W czwartek 25 stycznia uczniowie klasy 2 a udali się na drugą w tym roku szkolnym lekcję muzealną połączoną z warsztatem plastycznym  pod tytułem „Muzealny zwierzyniec". Zajęcia unaoczniły uczniom  popularność motywu zwierząt w sztuce. Na przykładzie malarstwa i rzeźby mieli okazję poznać symbolikę wybranych zwierząt. Po zakończeniu pierwszej części zajęć przyszedł czas na działania plastyczne. Uczniowie lepili z plasteliny fantastyczne zwierzęta.

muzealnyzwierzyniec1.18 1