"Serce dla Lwowa"

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz uczniom...

sercedlalwowa1.18