"Mój kolega z Buluby" - zmiana terminu nadsyłania prac

UWAGA!
Ze względu na duże zainteresowanie Ogólnopolskim Konkursem Misyjnym " Mój kolega z Buluby" zostaje zmieniony paragraf 3 punkt 4 dotyczący warunków uczestnictwa. Termin nadsyłania prac zostaje przedłużony do dnia 10 października 2019.