• Start
  • Rok szkolny
  • Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku

 

Zebrania z rodzicami

17 września 2019 roku 17.00

zebranie

29 października 2019 roku godz. 17.00 – 18.00

konsultacje

26 listopada 2019 roku godz. 17.00

zebranie

21 stycznia 2020 roku godz. 17.00

zebranie

17 marca 2020 roku godz. 17.00 – 18.00

konsultacje

28 kwietnia 2020 roku godz. 17.00

zebranie

9 czerwca 2020 roku godz. 17.00 – 18.00

konsultacje

 


Podział na półrocze
 

I półrocze – 02 września 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku

II półrocze – 20 stycznia 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku

 

Sprawdzian ósmoklasisty

- język polski – 21 kwietnia 2020 roku

- matematyka – 22 kwietnia 2020 roku

- język angielski – 23 kwietnia 2020 roku

 

Przerwy w zajęciach

- zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 roku

- ferie zimowe: 27 stycznia – 08 lutego 2020 roku

- wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia 2020 roku

- wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 roku

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

 

- 2 i 3 stycznia 2020 roku,

- 21, 22, 23 kwietnia 2020 roku – egzaminy ósmoklasisty,

- 12 czerwca 2020 roku.