• Start
  • Rok szkolny
  • Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

03 września 2018 roku do 21 czerwca 2019 roku

Zebrania z rodzicami

18 września 2018 roku godz. 17.30

- godz. 17.00 – zebranie dla rodziców klas czwartych

zebranie

23 października 2018 roku godz. 17.00 – 18.00

konsultacje

27 listopada 2018 roku godz. 17.00

zebranie

08 stycznia 2019 roku godz. 17.00

zebranie

26 lutego 2019 roku godz. 17.00

konsultacje

09 kwietnia 2019 roku godz. 17.00

zebranie

28 maja 2019 roku godz. 17.00

zebranie

Podział na półrocze 

I półrocze – od 03 września 2018 roku do 04 stycznia 2019 roku

II półrocze – od 05 stycznia 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku

Egzamin ósmoklasisty

- język polski – 15 kwietnia 2019 roku

- matematyka – 16 kwietnia 2019 roku

- język angielski – 17 kwietnia 2019 roku

Przerwy w zajęciach 

- zimowa przerwa świąteczna: 24 – 31 grudnia 2018 roku

- ferie zimowe: 14 – 27 stycznia 2019 roku

- wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 roku 

- wakacje letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 roku

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

- 02 listopada 2018 roku 

- 15, 16, 17 maja 2019 roku – egzamin ósmoklasistów 

- 02 maja 2019 roku