• Start
  • Rok szkolny
  • Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz

roku szkolnego 2017/2018

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

04 września 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku

Zebrania z rodzicami

19 września 2017 roku godz. 17.00

zebranie

24 października 2017 roku godz. 17.00 – 18.00

konsultacje

28 listopada 2017 roku godz. 17.00

zebranie

16 stycznia 2018 roku godz. 17.00

zebranie

13 marca 2018 roku godz. 17.00

zebranie

17 kwietnia 2018 roku godz. 17.00

konsultacje

29 maja 2018 roku godz. 17.00 klasy

zebranie

Podział na półrocza

I półrocze – od 04 września 2017 roku do 12 stycznia 2018 roku

II półrocze – od 15 stycznia 2018 roku do 22 czerwca 2018 roku

Przerwy w zajęciach

- zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 roku

- ferie zimowe: 12 – 25 lutego 2018 roku

- wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 03 kwietnia 2018 roku

- wakacje letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 roku