Świetlica

Do świetlicy szkolnej zapraszamy dzieci w godzinach od 6:30 do 17:00. Przebywają w niej uczniowie przed i po obowiązkowych zajęciach szkolnych. Każdy nauczyciel świetlicy sprawuje opiekę nad swoją grupą dzieci w wyznaczonych salach. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczo-wychowawczą stara się rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci, wyzwalać w nich ekspresję twórczą i kształtować sprawność manualną i ruchową. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się, by uczniowie przebywali w bezpiecznym i przyjaznym dla nich otoczeniu. Dbamy o  stworzenie warunków do zabaw w grupkach rówieśniczych, pomagamy w odrabianiu prac domowych. Przypominamy dzieciom o zjedzeniu posiłku. Dzieci mogą zrelaksować się i wypocząć po skończonych lekcjach.

RAMOWY PLAN DNIA

6:30 - rozpoczęcie działalności świetlicy

6:30 - 8:45 -- zajęcia poranne dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci ( gry planszowe, zabawy na dywanie, rysowanie, kolorowanie, itp. )

ŚWIETLICA JEST NIECZYNNA PODCZAS POBYTU DZIECI NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH WG PLANU(do godz. 11:30)

11:30 - wznowienie działalności świetlicy

11:30-13:00 -  zajęcia własne wg zainteresowań w grupach (zabawy na dywanie, gry planszowe, układanki…)

12:00-13:00  - obiad w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy 

13:00-16:00 - zajęcia programowe w grupach wychowawczych w sali i na dworze  ( w zależności od pogody ) oraz w dodatkowych formach zajęć, prowadzonych przez nauczycieli świetlicy
16.00-17.00 - zajęcia własne w grupkach zainteresowań.

swietlica9.16 1

swietlica9.16 2

swietlica9.16 3

swietlica9.16 4

swietlica11.16

swietlica11.6 2

 karnawalswietlica3.17

 

WRZESIEŃ

Tematyka zajęć :

1.Poznajemy zwyczaje i tradycje naszej świetlicy:
- zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i wyposażeniem świetlicy
- omówienie dziennego rozkładu zajęć świetlicowych, zasad zachowania na boisku szkolnym, w sali i stołówce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
- nasz „ Kodeks zachowań ”- wspólne ustalenie i spisanie zasad.

2. Moja droga do szkoły – bezpieczeństwo na drogach, ulicach i placach zabaw : poznawanie znaków drogowych, rozmowa kierowana, łamigłówki tematyczne, prace różnymi technikami plastycznymi.

3. Żegnamy lato i witamy jesień :
- wspominamy wakacje – m.in. swobodne wypowiedzi, prace plastyczne, wystawa skarbów, piosenki wakacyjne, itp.
- pierwsze oznaki jesieni  w ogrodzie i w lesie – obserwacja najbliższego otoczenia, wiersze, prace różne  plastyczne różnymi technikami, rozmowa kierowana, oglądanie zdjęć.

4. Zabawy integracyjne sprzyjające wzajemnemu poznaniu się dzieci.

5. Dzień Chłopaka w świetlicy - 30 wrzesień:  niespodzianki i składanie życzeń.

6. Zabawy na powietrzu.

 PAŹDZIERNIK

Tematy zajęć :

1.Październik miesiącem dobroci dla zwierząt :

- 4 październik Światowym Dniem Zwierząt - rozmowa kierowana mająca na celu  wyrobienie wrażliwości i troski o zwierzęta

- Moje ulubione zwierzę - pogadanka, praca plastyczna - farby, wydzieranki, plastelina, kredki

- Dlaczego należy troszczyć się o zwierzęta? - rozmowa kierowana kształtująca poczucie odpowiedzialności za swojego pupila

-  Zapoznanie z prawami zwierząt

-  Oglądanie albumów i książek o zwierzętach

2. Witamy już jesień :

- Barwy jesieni - określenie cech charakterystycznych dla tej pory roku: burza mózgów, prace plastyczne z użyciem  jesiennych liści, plasteliny, kredek, farb,pasteli

- Jesienne przetwory - stemplowanie owocami i warzywami, rozmowa kierowana

- Jesienne drzewo - praca plastyczna z użyciem szarego papieru, krepy, farb i paluszków, wydzieranka, kolaż

- Kasztany i żołędzie jako twórcze tworzywo - wykonanie leśnych ludzików i zwierzątek

- Jesienne owoce i warzywa - wyklejanka, wydzieranka,tangram, origami

- Rożne gatunki grzybów - kolorowanki, wyklejanie papierem kolorowym, rozmowa na temat dlaczego grzyby mogą być niebezpieczne?, oglądanie grzybów jadalnych i niejadalnych w albumie, łamigłówki

- Zabawy muzyczno-ruchowe, m.in. naśladowanie ruchem czynności wykonywanych jesienią, odtwarzanie „dźwięków jesieni” z wykorzystaniem np.głosu, gazety, instrumentów perkusyjnych

 3. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej - 14 października :

- Wyjaśnienie czym jest Dzień Edukacji Narodowej i dlaczego go obchodzimy?

- Mój ulubiony nauczyciel - pogadanka, portret -praca plastyczna

- Laurki i życzenia dla nauczycieli  - prace plastyczne, wspólne redagowanie życzeń

- Kwiaty dla nauczycieli - prace plastyczne, origami

- Indywidualne i zespołowe śpiewanie ulubionych piosenek dedykowanych nauczycielom

4. Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych :

- Rozmowa kierowana uświadamiająca dzieciom jak ważne jest czytanie książek

- Co lubię czytać?- pogadanka, prace plastczne przedstawiające moją ulubioną książkę

- Laurki dla biblioteki  i dla pani bibliotekarki - prace plastyczne

5. Pamietamy o tych, ktorzy odeszli :

- 1 listopad dniem pamięci o najbliższych - rozmowa kierowana, wyjaśnienie symboli i znaczenia Dnia Wszystkich Świętych

- Wyrabianie umiejętności kulturalnego zachowania w miejscach publicznych

- Słuchanie fragmentów muzyki poważnej,np. Mozarta, Verdiego, Chopina

6. Zabawy ruchowe:

- na powietrzu lub sali P1 ( w  zależności od pogody )

 - tenis stołowy w holu szkoły

 

LISTOPAD

 

1.Listopad miesiącem pamięci

- Kultywujemy tradycje narodowe :

- Zasady zachowania się w miejscach pamięci narodowej.

- Święto Niepodległości i Dzień Patrona Szkoły – początki państwa polskiego w

- legendach, najstarsze miasta, legendy, ważne daty, ciekawe zakątki Polski.

- Rozumienie pojęć i symboli związanych z państwowością.

- Moja wiedza o państwie polskim – rozwiązywanie tematycznej krzyżówki

2. Rogale marcińskie -  nasza lokalna tradycja.

- Historia św. Marcina.

- Stworzenie planu wycieczki do poznańskiego miejsca gdzie wypieka się rogale marcińskie.

- Pokaz fotografii związanej z obchodami dnia św. Marcina.

- Tematyczne prace plastyczne.

3 Moje ulubione zajęcie w czasie wolnym.

- Pogadanka na temat jak książek, filmów, bajek.

- Rysowanie ilustracji do ulubionej książki.

- Wymyślenie gry planszowej do tekstu ulubionej książki.         

4 Jesteśmy mili,uprzejmi i tolerancyjni

– koleżeństwo podstawą dobrej  atmosfery w świetlicy i szkole. Omawianie słuchanych tekstów (wiersz P. Janczarskiego „Piękne Zwyczaje”, „Zaczarowane klucze”).

- Mój kolega, mój przyjaciel, wszyscy jesteśmy ważni.

- Akceptujemy się takim jakimi jesteśmy.

- Plakat praca grupowa podsumowująca cykl zajęć.

5 Andrzejkowa tradycja- zwyczaje, wróżby, wspólna zabawa

GRUDZIEŃ

 

1. Grudniowe święta i rocznice – adwent, Barbórka i Mikołajki

-Co wiemy na temat pracy górników?  do czego służy węgiel i jak jest wykorzystywany? – pogadanka w oparciu o wiedzę dzieci i wiersz „Węglowa rodzinka”.   Rysowanie artykułów/zabawek  z węgla.

- Rozmowa kierowana na temat grudniowych świąt i rocznic w oparciu o przygotowaną prezentację i wiedzę uczniów oraz „Grudniowy kalendarz”.

- Indywidualne wykonywanie „Ważnych kartek z kalendarza” – rysowanie symboli.

- Św. Mikołaj w świetlicy-  tradycja obchodzenia dnia św. Mikołaja – rozmowa z dziećmi,  postać św. Mikołaja – kim był, a kim jest teraz.

- Adwentowe dekoracje różnymi technikami.

 

2. Grudniowe rocznice

-Rozmowa kierowana w oparciu o własną wiedzę i poszerzanie jej na temat znaczenia wydarzeń z „13 grudnia 1981r.” i  „Powstania Wielopolskiego” - 27.12.1918r. Zespołowe planowanie i indywidualne uzupełnianie - „Grudniowego kalendarium”.

 

3. Przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

-Wspólnie tworzymy świąteczny nastrój – różne prace plastyczne o tematyce świątecznej.

-Poznajemy i kultywujemy tradycje świąteczne.

-Przygotowania do świąt w naszych domach – rozmowy.

-Wykonywanie ozdób choinkowych różnymi technikami.

-Czytanie opowiadań o treści świątecznej.

-Wykonywanie upominków świątecznych.

-Wspólne śpiewanie kolęd.

-Rozwiązywanie krzyżówek tematycznych.

-Ciepło i radośnie wokół nas, czyli pamiętamy o wszystkich.

 

-Zwrócenie uwagi na zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z zabawami w Sylwestra i powitaniem Nowego Roku.

 

STYCZEŃ

1.  Minione święta i święta styczniowe:

- swobodne wypowiedzi o wydarzeniach minionych dni; umiejętność słuchania innych
- wyrażanie przeżyć różnymi środkami wyrazu: „Co robiłem? Co się działo?” – odgadywanie na podstawie ruchu, kalamburów i zagadek
- rozmowa kierowana o Święcie Trzech Króli i Święcie Babci i Dziadka – tradycje, zwyczaje
- prace plastyczne, m.in. kolorowanie postaci Trzech Króli, wykonywanie korony.

2.  Jesteśmy lepsi w nowym roku: 

 -  nasze postanowienia noworoczne, wiersze: H. Zielińskiej „Jak to będzie w Nowym Roku?”, ”Dwunastu braci” J Kiersta
-  doskonalenie znajomości nazw pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia.

3. Zima wcale nie jest taka zła :

– charakterystyka zimy, zimowe krajobrazy (plastyka różnymi technikami), śnieżne i lodowe ciekawostki

- słuchanie tekstów, pogadanki, ulubione zabawy i sporty zimowe

- rozmowa, rysowanie(kolorowanie) wspólna praca plastyczna

-  bezpieczne zachowania podczas zabaw na śniegu i lodzie, łamigłówki tematyczne.

4. Karnawał trwa :

– tradycja zabaw karnawałowych, zwyczaje karnawałowe (tłusty czwartek, zapusty, podkoziołek)
- rozbudzanie radosnego nastroju - wiersz D. Gellner „Karnawał”
-  wykonanie maski karnawałowej wg własnego pomysłu, rysowanie wymarzonych strojów karnawałowych.

 4. Bezpiecznie w sieci:

- wypowiedzi uczniów na temat ulubionych gier internetowych
- omówienie edukacyjnego znaczenia Internetu, przydatności wykorzystania stron przeznaczonych dla dzieci
- burza mózgów- kiedy nie wolno ujawniać swoich danych osobowych, adresu, numeru telefonu?
- omówienie szkodliwości zawierania znajomości na internetowych  forach, wyjaśnienie pojęcia „ ograniczone zaufanie”.
- rozwiązywanie zagadek, quizów, labiryntów słownych.

 LUTY

 1.Ferie tuż, tuż:

- moje plany na ferie zimowe  - pogadanka, prace plastyczne
- zespołowe wykonywanie plakatów „ Propozycje na ferie w domu i na dworze”

2. Bezpieczeństwo podczas ferii:

- rozmowa o zagrożeniach i bezpiecznym wypoczynku i zabawie w domu i na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych - pogadanka, prace plastyczne

3. Nasze miasto Poznań :

-słuchamy i opowiadamy znane legendy o Poznaniu
-jak dawniej mówiono w Poznaniu, czyli poznajemy naszą gwarę
-ciekawe miejsca w naszej miejscowości
-krótki opis historyczny wydarzeń związanych z wyzwoleniem Poznania 23 lutego 1945 roku w oparciu o zdjęcia, zapisane wspomnienia mieszkańców Poznania; kontrowersje związane z ze słowem „wyzwolenie’

4. Dzień św. Walentego :

-  tradycja walentynek - Św. Walenty patronem zakochanych
- serca i kartki w różnych technikach plastycznych – wyrażamy  swoje uczucia.

 

MARZEC

1. Dzień Kobiet:

-  8 marca- pogadanka na temat ustanowienia tego święta i powodów jego obchodzenia, gazetka okolicznościowa „Dzień Kobiet”

-  Kto jest dżentelmenem?– zasady dobrego wychowania

-  wykonanie upominku na Dzień Kobiet – kwiaty dla pań

2. Nadchodzi wiosna:

-  Pierwsze kwiaty– praca plastyczna

-  Wiosna w świetlicy kolorowe motyle, biedronki, pierwsze kwiaty (wspólne wykonanie prac i ozdabianie sali).

-  Wiosenne porządki: prace w polu i ogrodzie – pogadanka

-    praca plastyczna: Wierzbowe kotki

-    Powrót skrzydlatych przyjaciół– poznajemy różne gatunki ptaków; wiersz Juliana Tuwima „Ptasie radio” – słuchowisko.

-    Wiosna budzi zapachami i kolorami: nowalijki, pierwsze wiosenne warzywa - jakie są ich wartości odżywcze? -pogadanka

-    praca plastyczna techniką dowolną na temat Kolorowa wiosna

-    W marcu jak w garncu– luźne wypowiedzi dzieci na temat cech i zmienności marcowej pogody

-    Wiosenne kolorowanie

3. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje

-    Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych?– pogadanka (charakterystyka nastroju świąt Wielkanocnych, przypomnienie znanych tradycji i zwyczajów związanych z nadchodzącymi świętami)

-   Wielkanoc w naszych domach– dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, wypowiedzi dzieci na temat tradycji rodzinnych związanych z Wielkanocą (w Polsce i w innych krajach)

-  rozmowa na temat tradycji i obrzędów wielkanocnych (święcenie palemek, malowanie pisanek, świąteczne śniadanie)

-  Moja kreatywna pisanka– kreatywna praca dzieci

-  wykonanie ozdób wielkanocnych (kurczaki, zajączki, pisanki, koszyczki wielkanocne) przy użyciu różnorodnego materiału

-  Symbolika koszyka wielkanocnego pogadanka

-  kolorowanki związane z Wielkanocą 

-  wykonanie dekoracji wielkanocnych do wystroju świetlicy

„Uczestnicy świetlicy wszystkich grup wraz z Nauczycielkami przekazują Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły oraz pozostałym koleżankom i kolegom życzenia pięknych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wspaniałych przeżyć.”

wielkanocswietlica4.18 1  wielkanocswietlica4.18 2

wielkanocswietlica4.18 3  wielkanocswietlica4.18 4

wielkanocswietlica4.18 5  wielkanocswietlica4.18 6

wielkanocswietlica4.18 7  wielkanocswietlica4.18 8