Drzwi otwarte w "Trójce"

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu...

drzwi otwarte 2019 1 1